Studentmedlemskap

Vi tilbyr gratis studentmedlemskap til naprapater under utdannelse ved godkjent institusjon (Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka, Finland eller National College of Naprapathic Medicine i Chicago, USA). Et studentmedlemskap innebærer valgfri forsikring, nyhetsbrev, innloggingskoder til intranettet og tilgang til andre medlemsgoder.

Som studentmedlem har du tre alternativer for forsikring:

1. Ingen forsikring
2. Vanlig ansvarsforsikring: Dekker alle teknikker du har hatt eksamen i. Koster kr 470 i året.
3. Studentansvarsforsikring: Dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, unntatt manipulasjon. Koster kr 300 i året.

Vanlig ansvarsforsikring passer dermed om du er ferdig med Åk4 og har hatt eksamen i manipulasjon og vil bruke manipulasjon når du jobber. Studentansvarsforsikringen passer hvis du ikke er ferdig med manipulasjonseksamen på Åk4 og uansett ikke kan bruke denne teknikken.

Det er veldig viktig å merke seg at forsikringene kun dekker teknikker du er uteksaminert i.
Har du spørsmål, send en mail til post@naprapat.org.

Et styremedlem i NNF er ansvarlig for kontakt med studenter. For tiden er det Thomas Lund Johanessen, student@naprapat.org. Studentkontakten besøker NPH to ganger i året og skal sørge for god kontakt mellom naprapatstudenter og NNF. Har du spørsmål angående endring av ditt medlemskap kan du kontakte administrasjonen på post@naprapat.org.

Studentmedlemskap er gratis.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO