Legitimering som naprapat

I Sverige er naprapati en autorisert yrkesgruppe. Dette krever 5 års utdannelse/praksis. Nå har Socialstyrelsen i Sverige åpnet for at største delen av legitimeringen/praksisen kan gjennomføres i Norge.

For å bli legitimert naprapat må du etter å ha bestått 4 år på Naprapathögskolan gjennomføre minst 9 måneder praksis hos naprapat og minst 3 måneder tjeneste innenfor offentlig helsevesen. Sistnevnte må gjennomføres i Sverige men praksisen kan pr 18 januar 2016 nå gjennomføres i Norge i også. NNF setter krav til at praksisen legges hos en naprapat som har vært aktiv medlem hos NNF i 4 år samt har gjennomført våre obligatoriske oppdateringskurs. For å kontrollere dette må du kontakte forbundet.

For mer informasjon og søknad gå til Socialstyrelsen i Sverige sin side her: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadisverige/naprapater

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO