Kursplan: Øvre ekstremitet, nakke/skulderkomplekset

I kursen går vi igenom ett strukturerat undersökningsförfarande med fokus på struktur- och funktionsdiagnostik samt behandlingsstrategi inom nacke-skulderkomplexet. Stort fokus kommer läggas på kliniskt resonemang kring anamnes, undersökningsfynd och vald behandlingsstrategi. Kursen bygger på en stor beprövad erfarenhet och på de senaste uppdateringarna inom naprapati inkluderat motorkontroll, ortopedisk medicin samt manuell medicin och funktionell diagnostik inom området.

Kursinnehåll:
- Strukturell och funktionell diagnostik nacke-skulderkomplexet
- Differentialdiagnostik - Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang
- Integrering mellan nacke och skuldra – funktion och behandling - när är det kliniskt relevant?
- Behandlingsstrategier baserade på undersökningsfynd, patientens förutsättningar och kravbild.
- Förklaringsmodeller vid manuell behandling – Vad vet vi idag?

Målgrupp:
Kursen riktar sig till naprapater som vill få en tydlig struktur i undersökning, diagnostik och behandlingsstrategier av nacke-skulderkomplexet samt fördjupa sig i motorkontroll inom nacke-skulderkomplexet.

Kursmål:
Att skapa en struktur och ett kliniskt resonemang som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling. Målet är även att skapa en ökad förståelse och en trygghet i
strukturell och funktionell diagnostik inom nacke-skulderkomplexet. Kursdeltagaren skall också ha en fördjupad kunskap inom de senaste teorierna kring motorkontroll och manuell behandling och hur dessa kan impliceras i det kliniska arbetet med patienten.

Kursupplägg (med reservation för ändring):

Dag 1:
9.00-9.30 Introduktion – kliniskt resonemang kring nacke-skulderkomplexet
9.30-10.15 Diagnostik och differentialdiagnostik cervikalrygg - teori
10.15-10.30 Rast
10.30-12.30 Diagnostik och differentialdiagnostik cervikalrygg – praktiskt
12.00-13.15 Lunch
13.15-14.00 Diagnostik och differentialdiagnostik skuldra – teori
14.00-15.30 Diagnostik och differentialdiagnostik skuldra – praktiskt
15.30-16.00 Summering av dagen och frågestund

Dag 2:
9.00-9.30 Introduktion – från diagnostik till behandling och rehab
9.30-12.00 Praktiskt cervikalrygg – från funktionell analys till behandling och rehab
12.00-12.45 Lunch
12.45-15.30 Praktiskt skuldra – Från funktionell analys till behandling och rehab
15.30-16.00 Summering av dagen och frågestund

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO