Kursplan: Nedre ekstremitet

I løpet av kurset skal vi gjennomgå en strukturert undersøkelsesrunde med fokus på struktur- og funksjonsdiagnostikk samt behandlingsstrategi innen korsrygg, bekken og hoftekomplekset. Største fokuset kommer til å legges på klinisk ressonement rundt anemnese, undersøkelsesfunn og valgt behandlingsstrategi. Kurset bygger på stor erfaring og på de siste oppdateringene innen naprapati inkludert motorkontroll, ortopedisk og manuell medisin samt funksjonell diagnostikk innen området.

Kursinnhold:
- Strukturell og funksjonell diagnostikk av korsrygg-bekken-hoftekomplekset
- Differentialdiagnostikk - Tolkning av undersøkelsesfunn og klinisk ressonement
- Moderne smertefysiologi
- Behandlingsstrategier basert på undersøkelsesfunn, pasientens forutsetninger og kravbilde.
- Forklaringsmodeller ved manuell behandling – Hva vet vi i dag?

Målgruppe:
Kurset retter seg mot naprapater som ønsker en tydelig struktur i undersøkelse, diagnostikk og behandlingsstrategier av korsrygg-bekken-hoftekomplekset samt fordype seg i motorkontroll innen korsrygg-bekken-hoftekomplekset.

Kursmål:
Å skape en struktur og et klinisk ressonement som genomsyrer undersøkelse, diagnose og behandling. Målet er også å skape en økt forståelse og trygghet i strukturell og funksjonell diagnostikk innen korsrygg-bekken-hoftekomplekset. Kursdeltageren skal også ha en fordypet kunnskap innen de seneste teoriene omkring motorkontroll, manuell behandling og hvordan disse kan implementeres i det kliniske arbeidet med pasienten.

Kursopplegg (med muligheter for endringer):

Dag 1:
09.00-09.30 Introduksjon – klinisk ressonement omkring korsrygg-bekken-hoftekomplekset.
09.30-10.15 Diagnostikk og differentialdiagnostikk korsrygg - teori
10.15-10.30 Pause
10.30-12.30 Diagnostikk og differentialdiagnostikk korsrygg – praksis
12.00-13.15 Lunsj
13.15-14.00 Diagnostikk og differentialdiagnostikk bekken-hofteledd - teori
14.00-15.30 Diagnostikk og differentialdiagnostikk bekken-hofteledd - praksis
15.30-16.00 Oppsummering og spørrestund

Dag 2:
09.00-09.30 Introduksjon – fra diagnostikk til behandling og rehabilitering
09.30-12.00 Korsrygg-bekken-hoftekomplekset– fra funksjonell analyse til behandling og rehabilitering
12.00-12.45 Lunsj
12.45-15.30 Praktisk korsrygg-bekken-hoftekomplekset – fra funksjonell analyse til behandling og rehabilitering
15.30-16.00 Oppsummering og spørrestund

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO