Student i arbeid

Som student kan du jobbe som naprapat, for eksempel i ferier. Det er da veldig viktig å ha ansvarsforsikring som dekker behandlingsformene du bruker. Det er enkelte andre ting man må tenke på som student i arbeidslivet også.

Som studentmedlem har du tre alternativer for forsikring:

1. Ingen forsikring
2. Vanlig ansvarsforsikring: Dekker alle teknikker du har hatt eksamen i. Koster kr 470 i året.
3. Studentansvarsforsikring: Dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, unntatt manipulasjon. Koster kr 300 i året.

Vanlig ansvarsforsikring passer dermed om du er ferdig med Åk4 og har hatt eksamen i manipulasjon og vil bruke manipulasjon når du jobber. Studentansvarsforsikringen passer hvis du ikke er ferdig med manipulasjonseksamen på Åk4 og uansett ikke kan bruke denne teknikken.

Det er veldig viktig å merke seg at forsikringene kun dekker teknikker du er uteksaminert i.
Har du spørsmål, send en mail til post@naprapat.org.

Studenter kan ikke behandle forsikringspasienter, da forsikringsselskapene kun gir refusjon for behandling hos aktive medlemmer. Det er derfor viktig at man oppgir til forsikringspasienter at man er student, slik at man unngår misforståelser.

Det er ulovlig å kalle seg naprapat før man er ferdig utdannet. Studenter må i markedsføringen av seg selv gjøre det klart at man er naprapatstudent inntil man har bestått slutteksamen og mottatt diplom. Markedsføring av seg selv som naprapat før endt utdannelse er misledende markedsføring. Det er også viktig at man for øvrig følger det lovverket vi er underlagt hva gjelder markedsføring. Markedsføringsloven er vedlagt til høyre.

Studentmedlemmer kan ikke melde seg inn i Brønnøysunds register for utøvere av alternativ behandling. Dette registeret er kun for ferdig utdannede naprapater som er aktive medlemmer i NNF.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO