Regioner

NNF er delt i fem ulike regioner med hver sin kontaktperson. Du kan låne roll-ups som kan brukes på stand ved arrangementer og lignende. Målet er at det etterhvert vil bli arrangementer og høyere aktivitet på regionsnivå.

Region Nord
Regionen består av Nordland, Troms og Finnmark.

Kontaktinfo:
Amandus Albrigtsen
Bodø Naprapati
Storgata 25
8006 Bodø
976 67 035
regionnord @ naprapat.org


Følg Facebook gruppen til Region Nord (for medlemmer).


Region Vest
Regionen består av Hordaland,  Sogn og Fjordane og Rogaland.

Kontaktinfo:
Ina Barsnes
Motus365
Liavegen 12
5132 Nyborg
55 70 70 36 / 930 15 798
regionvest @ naprapat.org


I Region Vest har vi en målsetting om å bedre kontakten mellom naprapatene i regionen og mellom naprapatene og naprapatforbundet. Regionsleder kan kontaktes dersom det er saker som kan taes videre til styret, eller saker som berører vår region. Vi ønsker også å ha en felles interesse i regionen om å spre et  positivt, seriøst og korrekt inntrykk av hva naprapati er og hvordan en naprapat jobber.
Region Vest ønsker også å få til et bedre kurstilbud for å utvikle naprapater. Vi vil forsøke å invitere gode kursholdere til vår region, og håper på god oppslutning. Regionsleder øsnker å motta og spre informasjon om kurs eller happenings som kan være aktuelle for forbundets medlemmer.
Sist, men ikke minst, vil vi også forsøke å ha flere sosiale samlinger; det er alltid kjekt å treffe andre naprapter.

Regionen har egen Facebookside (for medlemmer).


Region Midt
Regionen består av Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal

Kontaktinfo:
Kaja Norum, Klinikk5 Helse Fosen
regionmidt @ naprapat.org
46 41 44 86

I Region Midt er målet å øke kontakten naprapatene i regionen mellom, gjennom felles kurs og sosiale sammenhenger. Kurs vil legges til regionen men her oppfordres også alle naprapater om å tipse hverandre om aktuelle kurs/arrangement i området. Det er opprettet en egen Facebook-side for regionen, for lettere å holde kontakt. Det skal være en felles målsetting å få naprapatien offentlig godkjent i Norge. Diverse informasjonsmateriale fra forbundet om naprapati, er oppbevart hos regions-leder. Dette kan benyttes i ulike sammenhenger for å spre gode og korrekte ord om naprapati!

Regionen har egen Facebookside (for medlemmer).


Region Øst
Regionen består av Aust Agder, Vest Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark og Østfold.

Kontaktinfo:
Siri Andreassen, Naprapatsenteret i Moss
Mosseporten Senter, Patterødveien 2, 1599 Moss
regionøst @ naprapat.org
922 68 742 

Regionen har egen Facebookside (for medlemmer).


Region Oslo/Akershus
Regionen består av Oslo og Akershus.

Kontaktinfo:
Monica Aschim, Oslo Naprapatklinikk
Sørkedalsveien 90a, 0377 Oslo
regionoslo @ naprapat.org
993 02 150

I Region Oslo er det opprettet en Facebookside for regionen (for medlemmer).
Regionsleder ser etter interessante kurs i området og naprapater kan henvende seg til regionsleder dersom de har tips angående kurs eller annet som regionen kan ha nytte av. Regionsleder kan også hjelpe til med kurslokale.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO