Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund ble etablert 1993 og er et yrkesforbund for virksomme naprapater i Norge.

Forbundets fremste oppgaver er å være et samlende organ for de yrkesaktive naprapatene i Norge. Det gjør vi blant annet ved å kvalitetssikre våre medlemmer og å tilby videreutdanning. En av forbundets fremste oppgaver er å fremme naprapatien i Norge, å kjempe for vår posisjon og rettigheter og fremme våre interesser. NNF jobber også for å stimulere til forskning som vil være med på å befeste og spre kunnskap om bevegelsesapparatet og om manuell medisin.

Norges Naprapatforbund
NNF fungerer også som en overordnet instans med etiske regler og statutter med utgangspunkt i helsepersonelloven. Gjennom dette ønsker forbundet å bidra til pasientsikkerhet for de som oppsøker naprapat.

NNF har et styre bestående av styreformann, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlem. Forbundet har også ansatt sekretær og markedsansvarlig. For øvrig har forbundet ansvarlige personer for virksomhetsområdene etikk, politikk, utdanning, forskning og utvikling. Organisasjonen har drøyt 400 medlemmer og er stadig i vekst. Forbundet er delt i fem geografiske regioner for å dekke den enkelte regions behov, og det finnes en kontaktperson for hver region.

Alle naprapater som er medlem i NNF har godkjent fireårig utdannelse eller er under utdannelse, og har pasientansvarsforsikring. Medlemmene plikter å følge NNFs etiske regler og statutter. Medlemskap er et kvalitetsstempel for naprapater som brukes av Brønnøysundregisteret, forsikringsselskaper og pasienter som ønsker behandlere med solid faglig utdannelse.

Se etter medlemskap i NNF når du oppsøker naprapat!

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO