Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund ble etablert 1 mars 1993 og er et yrkesforbund for virksomme naprapater i Norge.

Forbundets fremste oppgaver er å være et samlende organ for de yrkesaktive naprapatene i Norge. Det gjør vi blant annet ved å kvalitetssikre våre medlemmer og å tilby videreutdanning. En av forbundets fremste oppgaver er å fremme naprapatien i Norge, å kjempe for vår posisjon og rettigheter og å fremme våre interesser. NNF jobber også for å stimulere til forskning som vil være med på å befeste og spre kunnskap om bevegelsesapparatet og om manuell medisin.

NNF fungerer også som en overordnet instans med etiske regler og statutter med utgangspunkt i helsepersonelloven. Gjennom dette ønsker forbundet å bidra til pasientsikkerhet for de som oppsøker naprapat.

NNF har et styre bestående av styreformann, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlem. Forbundet har også ansatt en administrator- og markedsansvarlig. For øvrig har forbundet ansvarlige personer for virksomhetsområdene etikk, politikk, utdanning, forskning og utvikling. Organisasjonen har drøyt 500 medlemmer og er stadig i vekst. Forbundet er delt i fem geografiske regioner for å dekke den enkelte regions behov, og det finnes en kontaktperson for hver region.

Alle naprapater som er medlem i NNF har godkjent fireårig utdannelse eller er under utdannelse, og har pasientansvarsforsikring. Medlemmene plikter å følge NNFs etiske regler og statutter. Medlemskap er et kvalitetsstempel for naprapater som brukes av Brønnøysundregisteret, forsikringsselskaper og pasienter som ønsker behandlere med solid faglig utdannelse.

Se etter medlemskap i NNF når du oppsøker naprapat!Våre fokusområder:

Autorisasjon: NNF arbeider aktivt mot en autorisering av naprapati som en del av det ordinære helsevesenet i Norge. Muskel- og skjelettplager er en av de 4 store sykdomsgrupper som koster samfunnet over 73 milliarder kroner i året og utgjør 40% av alle sykemeldinger (ref. rapport fra Folkehelseinstituttet, 2016). Naprapatene ønsker å bidra i arbeidet ved å gi pasientene større valgfrihet til hvilken behandling de ønsker å benytte for å bedre sin helse.

Organisasjonsutvikling: NNF skal være en attraktiv, effektiv og profesjonell organisasjon, en arena for å løse felles utfordringer og øke naprapatenes stilling. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere og effektivisere administrasjonsarbeidet for å dra forbundet i riktig retning og gagne medlemmene. For å klare dette må vi utvide stillinger for styret, sekretariat og ha større tilstedeværelse for medlemmer og det offentlige. 

Videreutdanning: NNF har utarbeidet et system for videreutdanning for sine medlemmer for å kvalitetssikre innhld i kurs og motivere Norges naprapater til å øke sin kompetanse.

Kongress: NNF gjennomfører hvert år en kongress som er en attraktiv arena for også andre yrkesgrupper innen helsebehandling. Se nocomm.  

Forskning: Naprapati i Norge er i en fase hvor det er en voksende interesse for forskning innen vårt felt. Dette er en meget spennende, inspirerende og viktig utvikling! Forbundet har i den anledning en egen forskingskonto det er mulig å søke midler fra. Kontakt forbundet på post@naprapat.org

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO