Norges Naprapatforbund

Norges Naprapatforbund ble etablert 1 mars 1993 og er et yrkesforbund for virksomme naprapater i Norge.

Forbundets fremste oppgaver er å være et samlende organ for de yrkesaktive naprapatene i Norge. Det gjør vi blant annet ved å kvalitetssikre våre medlemmer og å tilby videreutdanning. En av forbundets fremste oppgaver er å fremme naprapatien i Norge, å kjempe for vår posisjon og rettigheter og å fremme våre interesser. NNF jobber også for å stimulere til forskning som vil være med på å befeste og spre kunnskap om bevegelsesapparatet og om manuell medisin.

NNF fungerer også som en overordnet instans med etiske regler og statutter med utgangspunkt i helsepersonelloven. Gjennom dette ønsker forbundet å bidra til pasientsikkerhet for de som oppsøker naprapat.

NNF har et styre bestående av styreformann, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlem og varamedlem. Forbundet har også ansatt en administrator- og markedsansvarlig. For øvrig har forbundet ansvarlige personer for virksomhetsområdene etikk, politikk, utdanning, forskning og utvikling. Organisasjonen har drøyt 500 medlemmer og er stadig i vekst. Forbundet er delt i fem geografiske regioner for å dekke den enkelte regions behov, og det finnes en kontaktperson for hver region.

Alle naprapater som er medlem i NNF har godkjent fireårig utdannelse eller er under utdannelse, og har pasientansvarsforsikring. Medlemmene plikter å følge NNFs etiske regler og statutter. Medlemskap er et kvalitetsstempel for naprapater som brukes av Brønnøysundregisteret, forsikringsselskaper og pasienter som ønsker behandlere med solid faglig utdannelse.

Se etter medlemskap i NNF når du oppsøker naprapat!

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO