NNF fokusområder

NNF har følgende fokusområder

Autorisasjon: NNF arbeider aktivt mot en autorisering av naprapati som en del av det ordinære helsevesenet i Norge. Muskel- og skjelettplager er en av de 4 store sykdomsgrupper som koster samfunnet over 73 milliarder kroner i året og utgjør 40% av alle sykemeldinger (ref. rapport fra Folkehelseinstituttet, 2016). Naprapatene ønsker å bidra i arbeidet ved å gi pasientene større valgfrihet til hvilken behandling de ønsker å benytte for å bedre sin helse.

Organisasjonsutvikling: NNF skal være en attraktiv, effektiv og profesjonell organisasjon, en arena for å løse felles utfordringer og øke naprapatenes stilling. Vi arbeider kontinuerlig med å redusere og effektivisere administrasjonsarbeidet for å dra forbundet i riktig retning og gagne medlemmene. For å klare dette må vi utvide stillinger for styret, sekretariat og ha større tilstedeværelse for medlemmer og det offentlige.

Videreutdanning: NNF har utarbeidet et system for videreutdanning for sine medlemmer for å kvalitetssikre innhld i kurs og motivere Norges naprapater til å øke sin kompetanse.

Kongress: NNF gjennomfører hvert år en kongress som er en attraktiv arena for også andre yrkesgrupper innen helsebehandling. Se nocomm.  

Forskning: Naprapati i Norge er i en fase hvor det er en voksende interesse for forskning innen vårt felt. Dette er en meget spennende, inspirerende og viktig utvikling! Forbundet har i den anledning en egen forskingskonto det er mulig å søke midler fra. Kontakt forbundet på post@naprapat.org

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO