Ledige lokaler på Rødtvet, Oslo

Pt har vi har vi 2 rom med vinduer på henholdsvis ca. 28m2 og ca. 40m2 ledige. Sistnevnte rom kan enkelt gjøres om til 2 rom med separate innganger fra fellesarealene.
I tilknytning til disse rommene har vi 2 mindre rom uten vinduer på henholdsvis 15m2 og 12,5m2.
Vi kan muligens på lengre sikt ha totalt ca. 200-300m2 til disposisjon, hvor arealene da vil kunne tilrettelegges med en god resepsjonsløsning og behandlingsrom innover i lokalene.

Adressen/lokasjonen til de aktuelle lokalene er:
Sandåsveien 8
0956 Oslo

De aktuelle lokalene er i etasjen under KIWI, sammen med en hudpleier, frisør, tannlege og et malerfirma (som kun leier kontor og et lager.)
Lokalene vil ha felles inngangsparti og fellesarealer med hudpleier.

Ta kontakt med kontaktperson under for bilder.

Fordeler ved lokasjonen:
Lokalene ligger midt på Rødtvet og i U.etg til KIWI, som eneste kolonialbutikk på Rødtvet.
En stor andel av Rødtvets beboere har svært kort gangavstand til eiendommen og lokalene.
Rødtvet borettslag består av flere blokker, bl.a. 4 høyblokker. Boligområde nord, øst og vest for eiendommen (består stort sett av eneboliger og rekkehus).
En stor andel av beboerne på Rødtvedt vil naturlig passere eiendommen hvis de skal kjøre til sentrum eller ta kollektiv fra Rødtvet T-bane.
Det er 5-10min gange fra Rødtvet T-banestasjon.
Lokalene er noe eksponert mot gate/vei.


Morten Johansen
EJO Holding AS – EJO Eiendom AS
Hagelundveien 2
0963 Oslo
Tlf 909 81 949
Morten.johansen@ejo.no

Marked

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO