Kvalitetssikring og pasientsikkerhet

Gjennom etisk komité, etiske regler og statutter, og et kvalitetssikringssystem ønsker NNF å bidra til kvalitetssikring av våre medlemmer.

NNF har en etisk komité som fungerer som en klageinstans der alle innkommende henvendelser, fra våre medlemmer, vedrørende klinikker, terapeuter og pasienter behandles. Etisk komité er tilknyttet en advokat som bistår juridisk i de tilfellene hvor det skulle være behov for det. Komitéen har sammen med styret mulighet til å gi sanksjoner som står i forhold til statuttbruddet. NNF har statutter og etiske regler som tar utgangspunkt i helsepersonelloven og er utviklet i samråd med advokater. Kontakt etisk komité på etisk @ naprapat.org.

Alle NNFs medlemmer er pålagt å ha pasientansvarsforsikring gjennom forbundet. I dag er denne forsikringen tilknyttet If.

Er du pasient og har ønske om å kontakte oss angående ditt møte med naprapat kan du kontakte vår Pasientkontakt på epost pasient @ naprapat.org

Som i ett ledd i kvaliteetsikre våre medlemmer har vi innført obligatoriske kurs i naprapati som må gjennomføres hvert 5 år. Dette er for å øke pasientsikkerheten og for å opprettholde et høyt nivå på oss som yrkesgruppe.  Det vil være et todelt kurs som omfatter strukturell og funksjonell diagnostikk, diffrentsial diagnostikk, manuell medisin og forskning.  På den måten kan vi som organisasjon vite at våre medlemmer innehar den kompetansen de skal og holder seg oppdatert.DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO