Årets Naprapat

"Årets naprapat er der vi kårer en naprapat som har utmerket seg på en positiv måte i Norge det siste året eller har utmerket seg grunnet en ekstraordinær innsats for Naprapatien i Norge gjennom mange år. Personen bør være en viktig støttespiller for studenter og andre naprapatkolleger. Naprapaten kan også være en som har vært viktig for å utvikle naprapatien videre både i Norge og internasjonalt. Naprapatien hadde ikke vært der den er i dag hvis det ikke hadde vært for denne personen. En person som representerer naprapatien på beste måte.
Prisen kan deles ut til samme person flere ganger og deles kun ut hvis vi har en kandidat som oppfyller kriteriene."Monica Aschim kåret til Årets Naprapat 2017


Norges Naprapatforbund holdt sin årlige kongress; Nocomm - Norwegian Conference of Manual Medicine, i Lillestrøm i år. Under bankettmiddagen, ble Årets Naprapat 2017 kåret. 
I år har komitéen for Årets Naprapat, gitt prisen til Monica Aschim på bakgrunn av hennes innsats for forbundet, medlemmer og naprapatien, over flere år. Hun har verv som regionleder Oslo/Akershus og er en engasjert, og engasjerende, kollega. Hun ser en helhet der vi alle kan stå sammen om å få frem det profesjonelle og viktige arbeidet en naprapat gjør.
 
Helseminister Bent Høie henviser til at muskel- og skjelettsykdommer er en av våre 4 store. Vårt arbeid med å realisere behovet for økt fokus på dette, og at naprapati er en viktig støttespiller for å gi pasienten valgfrihet i sin behandling, er stort fokus for Norges Naprapatforbund. Monica sitt deltagende engasjement ovenfor politikere, byråkrater, andre profesjoner og ”mannen i gata” er et meget verdifullt bidrag for vårt forbund.
 


Ina Barsnes kåret til Årets Naprapat 2018


Norges Naprapatforbund holdt sin årlige kongress; Nocomm - Norwegian Conference of Manual Medicine,på Gardermoen der Årets Naprapat 2018 ble kåret. 
Komitéen for Årets Naprapat har gitt prisen til Ina på bakgrunn av hennes rolle som regionleder der hun engasjerer medlemmer i sin region på vestlandet i kurs, sosialt og generelt skaper en bro mellom kollegaer og forbund. Ina har også gjennom mange år bidratt til fellesskapet i forbundet med sitt enorme engasjement. Hun er en stor drivkraft i IKEA-avtalen, og i det politiske arbeidet. Hun er det man kan kalle en ekte ildsjel!

Vi gratulerer Ina med en velfortjent pris.DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO