Naprapati i Norge

I dag er det over 400 yrkesaktive naprapater i Norge fordelt på omtrent 300 etablerte klinikker utover vårt langstrakte land. I tillegg kommer passive medlemmer som er i permisjon en periode og studenter. Forbundet er derfor delt i fem geografiske regioner for å dekke den enkelte regions behov.  Det utføres omtrent 700.000 naprapatbehandlinger i Norge hvert år og naprapatiens rotfeste i samfunnet og i Helsenorge blir stadig tydeligere.

I løpet av de siste årene har majoriteten av norske forsikringsselskaper valgt å dekke behandling hos naprapat og kategorisert naprapater som primærkontakter på lik linje med andre manuelle behandlingsformer. Dette er naturlig da naprapater er utdannet til å være primærkontakter og faktisk fungerer som dette i dag. Også bedrifter og idrettslag velger å være tilknyttet naprapat for å holde sykefraværet nede, samt behandle og forebygge skader.

En av Norges Naprapatforbund sine viktigste oppgaver i dag er å jobbe for autorisajon av naprapater.  En autorisasjon av naprapati vil gi yrkesgruppen offentlig anerkjennelse på lik linje med andre nordiske land som Sverige og Finland, hvor de har vært en autorisert yrkesgruppe siden 1994.  En autorisasjon vil først og fremst føre til økt pasientsikkerhet.
DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO