Forskningsartikler

Her vil det komme link til forskjellige forskningsartikler

Siden er under oppdatering


Studenter ved Naprapathögskolen skriver under årskurs fire en C-uppsats som utgjør en fordypning av emnet naprapati. 

Oppsatsen kan ha en kvantitativ eller kvalitativ retning, og skal med relevant vitenskapelig metode besvare en tydelig og avgrenset problemstilling. Arbeidet skal ha en omfattning som tilsvarer 15 høyskolepoeng (10 ukers heltidsarbeid, SV). Arbeidet kan gjøres enkeltvis eller i par og språket kan være svensk, norsk eller engelsk.

Målsetning med oppgaven er å utvikle elevenes evne til å selvstendig integrere og anvende kunnskaper innenfor vitenskapelig metode samt naprapatisk teori/praksis. Prosjektet skal også gi studenten forståelse for forskning samt forberedelse og interesse for å fortsette forskning innen naprapati. 

Naprapathögskolens vitenskapelige råd deler hvert år ut en pris for beste C-oppsats og utmerkelser deles også ut fra både det Norske og Svenske naprapatforbundet. Dette gjøres ved Naprapathögskolens eksamenshøytid. Her deles også ut beste pris for oppgave med idrettsmedisinsk retning. Denne deles ut av Naprapatsektionen innen Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM) og Idrettsmedisinske seksjonen innen Svenska Naprapatförbundet. Prisen for beste C-uppsats av norsk student deles ut av Norges Naprapatforbund.


Link til oppgaver som har vunnet pris:

Beste C-oppsats 2018 - Skrevet av Jardar W. Thingnæs og Øyvind Alvenes
    DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO