Forskning

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

Norges Naprapatforbund avsetter hvert år midler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og områder som har relevans for manuell medisin. Vi har etablert et vitenskapelig råd som har den kompetansen som trengs for å evaluere de forskningsprosjekter som kommer vår vei. 

Norges Naprapatforbund støtter MUSIC´s aktiviteter med SEK 300 000 pr år:

Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC)

MUSIC er en forskergruppe ved Institutt for miljømedisin, Karolinska Institutet. Forskergruppeleder er foreleser og legitimert naprapat Eva Skillgate. I gruppen er blant andre seks legitimerede naprapater, i tillegg til yrker som fysioterapi, medisin, kiropraktikk, osteopati, forsikring, medisin, adferdsterapi, og psykologi, som er også representert i gruppen.

Det overordnede målet for forskningen ved forskningsgruppen MUSIC er å gjennomføre tverrfaglig pasientrettet forskning på muskel- og skjelettlidelser og idrettsmedisin. Forskningen vedrører forebygging, risiko og prognose, diagnose og effekt av behandling (hovedsakelig manuelle behandlingsteknikker som brukes i naprapati) og hindring av forstyrrelser (spesielt i idrettsmedisin).

Forskningen er basert på omfattende forskningsdata av høy kvalitet i form av kohortstudier og kliniske randomiserte kontrollerte studier. For tiden er det flere slike omfattende prosjekter på vei;

- En randomisert kontrollert studie utformet for å evaluere effekten av massasje og trening for kroniske nakkesmerter (Stockholm Neck Trial - STONE) (n = 620).

- En kohortstudie som forsøker å identifisere risikofaktorer for skader i skulderen til unge håndballspillere på elitenivå (Karolinska Håndball Injury kohort (Khast) (n = 470).

- Og en kohort studie som forsøker å identifisere risikofaktorer for idrettsskader i unge kvinnelige fotballspilleren på elitenivå (Karolinska fotball skade kohort (KIC) (n = 600).

I løpet av våren 2018 skal det startes ytterligere tre store prosjekt innenfor naprapati, tennis og håndball.

En rapport om fremdriften av disse prosjektene skal sendes til forbundet to ganger i året.

Les mer her: www.musicresearch.seFor å søke midler til forskning kan du fylle ut skjema på høyre side og sende inn til post @ naprapat .org


Les mer om forskning på naprapati HER.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO