Forskning

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Sverige.

Norges naprapatforbund avsetter hvert år middler til forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere naprapater til å forske, samt å stimulere til forskning innen bevegelsesapparatet og omeråder som har relevans for manuell medisin.

Norges napraptforbund holder nå på etablere et vitenskapelig råd som skal ha den kompetansen somtrengs for evaluere de forskningsprosjekter som kommer vår vei.

Les mer HER.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO