nocomm.

Vi har gleden av å presentere en helt ny og oppgradert form på vår kongress: - nocomm. –Norwegian Conference of Manual Medicine.


Målet er å skape en møteplass der vi naprapater og andre yrkesgrupper innenfor vårt område, samles og tar til oss viktig og oppdatert informasjon og kunnskap. På sikt ønsker vi at kongressen vil bli en stor og veletablert kongress innenfor avansert manuell medisin i Norge.
 nocomm. skal ha en tydelig vitenskapelig profil, men samtidig en like tydelig klinisk kobling. Målet med kongressen er at alle som deltar kan ta med seg noe hjem til sin egen kliniske hverdag. 


DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO