Nocomm. 2020 - avlyst

NoComm 2020 er dessverre avlyst pga Covid-19

NoComm er en møteplass der yrkesgrupper innenfor muskel- og leddbehandling samles og tar til seg viktig og oppdatert informasjon og kunnskap innenfor avansert manuell medisin.
 NoComm skal ha en tydelig vitenskapelig profil, men samtidig en like tydelig klinisk kobling. Her skal alle som deltar kunne ta med seg noe hjem til sin egen kliniske hverdag. DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO