Nocomm. 2019

Dato: 17 - 19 Oktober 2019
Start- og slutt tidspunkt kan endres, men hold av helgen!

Clarion Hotel® & Congress Oslo Airport

 

NoComm – Norwegian Conference of Manual Medicine.
Åpen kongress for alle yrkesgrupper innen muskel- og leddbehandling


Målet med kongressen er å skape en møteplass der yrkesgrupper innenfor muskel- og leddbehandling samles, og tar til seg viktig og oppdatert informasjon og kunnskap innenfor avansert manuell medisin.
 nocomm. skal ha en tydelig vitenskapelig profil, men samtidig en like tydelig klinisk kobling. Her skal alle som deltar kunne ta med seg noe hjem til sin egen kliniske hverdag.
Mer informasjon kommer....

Følg også vårt arrangement på Facebook

Vær med og etabler en stor kongress, ta del i fellesskapet! 


Samarbeidspartnere 2019

Ta kontakt med Jeanette @ naprapat . org ved interesse om samarbeid
DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO