Bedriftsavtale

Reduser sykefraværet!  

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel - og skjelettplager (Rikstrygdeverket 1998). Det blir stadig vanligere med plager som stiv nakke, hodepine, musarm, tennisalbue, ryggplager etc. Årsakene er stillesittende arbeid, dårlig ergonomi, monotone arbeidsoppgaver, stress osv. Det koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Hva kan naprapaten bidra med:

  • Ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassen og individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass
  • Finne årsaken til skade/belastningsskader
  • Behandling av eventuelle belastningsskader
  • Informere om forebyggende tiltak
  • Råd og veiledning om trening og hjemmeøvelser
  • Muskel- og skjelettplager fører til nedsatt produktivitet, økte utgifter og høyere sykefravær.

 

21.10.2009 23:56:09 Administrator Konto

MEDLEMSSIDE

Finn din naprapat

Søk på fylke, postnummer
eller klinikkens navn.