Teknikker

Et stort antall publiserte vitenskapelige studier av høy kvalitet har vist svært gode resultater av manuell behandling. Slik behandling har også vist seg å ha få bivirkninger. Det kan vises til den svenske offentlige rapport fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) nr 145/1-2 fra 2000. Rapporten heter "Ont i ryggen, ont i nacken" og er en "evidensbaserad kunskapssammanställning". I denne heter det blant annet at for "kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens för att manuell behandling/manipulation, ryggträning og multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring."

Behandlingsmetoder:
Behandlingen varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

Manipulasjon
Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

Triggerpunktsbehandling
Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

Muskeltøyning
Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

Massasje
Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

Elektroterapi
Elektroterapi som ultralyd, Scanlab, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Rehabilitering og trening
 
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

Behandling

Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig. Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet. Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter. Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering). Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenninger og øke blodsirkulasjonen. Elektroterapi som ultralyd, Scanlab, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen. Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

 

21.10.2009 23:12:16 Administrator Konto

MEDLEMSSIDE

Finn din naprapat

Søk på fylke, postnummer
eller klinikkens navn.