Skandinavisk Opinion AB

De tre siste årene har Skandinavisk opinion ab (SKOP), gjort en undersøkelse på anmodning fra Sveriges Naprapatforbund. Den viser at tre av fem svensker velger naprapat ved akutt ryggsmerte, og hele 29 % av de spurte har erfaring med naprapati.

Det er blitt gjort en rekke spørreundersøkelser for å avdekke pasientenes oppfatning av naprapati og effekten av behandlingen som er gitt. Ifølge tre like undersøkelser ifra 1996-1998, hvor det totalt inngikk 846 pasienter, ser man at VAS-verdien (smerteskala) ble redusert med 78 prosent fra første til siste behandling. Det er også blitt påvist en betydelig reduksjon av medisinbruk og sykefravær fra første til siste behandling. Nyere statistikk fra Sverige (SKOP, 2008, se vedlegg ##), viser at dersom prisen var lik ville 63 % valgt å gå til naprapat ved ryggsmerter, uavhengig av erfaring fra naprapatbehandling på forhånd. Blant dem med tidligere erfaring fra naprapatibehandling hadde 85 % valgt naprapat igjen.
26.09.2011 10:44:28 Kristine Kopstad

MEDLEMSSIDE

Finn din naprapat

Søk på fylke, postnummer
eller klinikkens navn.