The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain - Results from a pragmatic randomized controlled trial


En randomisert, kotrollert studie kalt BJÔRN-studien ble 409 personer med uspesifikke smerter i rygg og nakke fordelt i to like grupper der den ene fikk naprapatbehandling og den andre gruppen fikk tradisjonell legebehandling, råd og veiledning

 

Behandling med naprapati var statistisk og klinisk signifikant mer effektivt enn behandling med evidensbasert rådgivning av lege både når det gjelder smerte, funksjonsnedsetning og selvopplevd forbedring etter 7 og 12 uker.
Hele 57% av naprapatpasientene anså at deres tilstand hadde blitt ?veldig mye bedre?, mens tilsvarende siffer for kontrollgruppen bare var 13%. 69 % i naprapatgruppen og 42 % i kontrollgruppen oppgav en tydelig smertereduksjon og 19% i naprapatgruppen og 7% i kontrollgruppen var helt ?friske? etter 12 uker. De fleste pasientene hadde hatt smerter i mer enn ett år.  Også 6 og 12 mnd etter behandlingen var gruppen med naprapatbehandling bedre enn gruppen med legebehandling.

13.01.2011 11:34:08 Kristine Kopstad

MEDLEMSSIDE

Finn din naprapat

Søk på fylke, postnummer
eller klinikkens navn.