Medlemskap

Som medlem i NFF får en naprapat mange fordeler, blant annet tilgang til gode forsikringsavtaler en naprapat trenger, mulighet til momsfritak gjennom innmelding i register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund, tilgang til pensjonsavtaler, bistand fra etisk komité ved skader eller konflikter, og mulighet til å delta på kurs og etterutdanning. NNF er et forbund i stor vekst, der det skjer mye i tiden fremover

Forsikring

Forbundet har en svært god forsikringsavtale med If for våre medlemmer. Den obligatoriske pasientansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du kan komme i som naprapat. Dekningsbeløpet går opp til 10 millioner kroner som er norsk standard. Norges naprapatforbund sørger for at alle medlemmer til enhver tid er registret med denne forsikringen. I tillegg til den obligatoriske pasientskadeforsikringen har vi meget gode avtaler med If for våre medlemmer på forsikring for sykeavbrudd, personalforsikring med uførhet, ulykke, sykdom og død, og klinikkforsikring, samt at medlemmene kan få rabatterte priser på andre standardiserte forsikringer med If.

Brønnøysunds register for utøvere av alternativ behandling

Det er kun aktivt medlemskap og tilhørende pasientansvarsforsikring hos NNF som gir en naprapat mulighet for å melde seg inn i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling. Registering her gir fritak fra merverdiavgiften på behandling (denne er på 25 % av inntekter).

Forsikringspasienter

Som aktivt medlem av Norges Naprapatforbund kan du behandle forsikringspasienter. Alle de store helseforsikringene dekker behandling hos naprapat, men dette gjelder kun naprapater som er godkjente medlemmer i Norges Naprapatforbund. Alle aktive medlemmer i forbundet blir registrert på hjemmesiden i funksjonen «finn din naprapat», slik at forsikringspasienter og forsikringsselskapene enkelt finner deg der.

Pensjonsavtale med KLP

Norges Naprapatforbund har en gunstig avtale for sine medlemmer vedrørende tjenestepensjon i KLP Bedriftspensjon. Som selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat bedrift er det viktig å spare i en pensjonsavtale for å sikre en god inntekt også etter pensjon. For å beregne din pensjon gå inn på nav.no – pensjon – beregn din pensjon og logg inn med Altinn. Vær oppmerksom på at selvstendig næringsdrivende kan etablere en pensjonsavtale og få skattefradrag direkte i sin næringsinntekt. Les mer om pensjonssparing og avtalen med KLP ved å logge inn på medlemssidene.

Støtt NNFs arbeid og vær en del av det voksende naprapatmiljøet i Norge

Medlemmer i NNF en del av det voksende naprapatmiljøet i Norge. Forbundet har nærmere 400 medlemmer og vokser raskt. NNF sender ut nyhetsbrev med aktuell forskning og nyheter om naprapati, samt deler informasjon på hjemmesiden og på facebook-siden vår. Vi arbeider med å etablere et etterutdanningssystem som vil bestå av kurs med høy faglig kvalitet og relevans, som medlemmene våre vil få tilgang til. Vi arrangerer en årlig kongress med både faglig og sosialt fokus. Gjennom forbundet kan du bestille infomateriell og roll-up’s om naprapati til bruk på stands eller lignende.

Som medlem bidrar du også til å støtte forbundet, som arbeider for naprapatenes stilling i Norge. For tiden er hovedfokus i dette arbeidet å få godkjent søknaden om autorisasjon av naprapater som en del av det ordinære helsevesenet. Ved å ha en stor medlemsbase viser vi helsemyndighetene at vi er en viktig yrkesgruppe innen manuellbehandling!

Meld deg inn her!
DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO