Medlemskap

NNF tilbyr tre typer medlemskap: aktivt, passivt og studentmedlemskap. For å bli medlem i forbundet kreves godkjent utdannelse fra Naprapathögskolan i Stockholm, University of Science i Kotka, Finland, National College of Naprapathic Medicine, Chicago, USA eller annen tilsvarende utdanning. Studenter under utdannelse ved ett av disse studiestedene kan bli studentmedlem med eller uten forsikring.

Alle medlemmer (unntatt studenter som ikke driver behandling) må tegne obligatorisk pasientansvarsforsikring med If gjennom forbundet. Forbundet har forhandlet frem en avtale med If med svært gode forsikringsvilkår for våre medlemmer som er gyldig i hele Norden (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island).

Medlemmer av Norges Naprapatforbund plikter å følge forbundets statutter og etiske regler.

Norges Naprapatforbund tilbyr tre typer medlemskap:

Aktivt medlemskap med ansvarsforsikring til ferdig utdannede, utøvende naprapater i Norge.
Med dette medlemskapet får du medlems- og forsikringsbevis fra Norges Naprapatforbund, og kan med dette melde deg inn i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling. Som utøvende naprapat innmeldt i Brønnøysundregisteret, er dine inntekter fra behandling ikke lenger merverdiavgiftspliktige (dvs. du/din klinikk er fritatt fra å betale 25% moms på behandling). Som aktiv naprapat kan du også foreta behandling på forsikringspasienter.
Pris per år:
- Medlemskontingent kr 8.500 (eks. mva.)
- Pasientansvarsforsikring kr 470

Passivt medlemskap til aktive naprapater som ikke praktiserer. 
Styret i NNF kan innvilge passivt medlemskap til naprapater som har vært aktive medlemmer, men for en periode på minimum seks (6) måneder vil være ute av aktiv virksomhet som naprapat. Dette medlemskapet passer ved permisjon/sykdom eller hvis du jobber i Sverige (og har forsikring via SNF) eller er i et annet yrke/studie, men ønsker å få informasjon fra forbundet. Det passer også for deg som ønsker å støtte forbundet selv om du ikke er aktiv naprapat. Passive medlemskap har ikke ansvarsforsikring og kan dermed ikke være registrert i Alternativregisteret hos Brønnøysund for mva-fritak.
Ved endring fra aktivt til passivt medlemskap vil endringen skje fra neste fakturaperiode.

Pris per år:
- Medlemskontingent kr 1000 (eks. mva.)

Studentmedlem med valgfri ansvarsforsikring til naprapater under utdannelse ved godkjent institusjon (se over).
Du mottar da nyhetsbrev, får innloggingskode til intranett og tilgang til alle andre medlemsgoder. Medlemskap er gratis, og du kan velge mellom tre alternativer for forsikring. Vi understreker at uansett forsikring er du som student kun dekket for behandling gjort med teknikker fra fag du er uteksaminert i! Vanlig ansvarsforsikring vil derfor kun dekke manipulasjon når man er uteksaminert i dette på Åk4. Les mer under studentfanen.
Pris per år
- Medlemskontingent kr 0
- Studentforsikring (dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, unntatt manipulasjon) kr 300
- Vanlig ansvarsforsikring (dekker alle teknikker du har hatt eksamen i, inkludert manipulasjon) kr 470

Studentforsikring anbefales derfor hvis du ikke er ferdig med manipulasjonseksamen på Åk4 og uansett ikke kan bruke denne teknikken. Vanlig ansvarsforsikring anbefales om du er ferdig med Åk4 og vil bruke manipulasjon når du jobber. Det vil være en kort periode fra slutteksamen i manipulasjon til du mottar eksamensbevis der dette kan være aktuelt.

Ved endringer i medlemskap gis administrator i forbundet (link) beskjed om dette, helst i god tid før endring, av hensyn til fakturering. Ref statutter pkt 5.5 er fristen 1 mnd og gjelder fra den første dagen i den påfølgende måneden. Endring må gis skriftlig og er gyldig ved mottatt bekreftelse fra forbundet.


DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO