Covid-19 - koronavirus - info og forholdsregler

Informasjon til våre medlemmer

Følg først og fremst retningslinjer fra Folkehelseinstituttet/myndigheter.

Sist oppdatert: 9 november 2020 - 16:21
Vi har nå fått gjennomslag for at vi kan åpne med første pulje 20 april.

Forutsetningen for å ta imot pasienter er at bransjestandarden er klar og at man kan ivareta kravene som stilles i den. Denne utarbeides av FHI. Vi legger ved høringsutkastet slik at man kan ta utgangspunkt i den, men vær forberedt på at den kan endres.

Se høringsutkastet HER.

Bransjestandarden skal være klar senest 20 april, men vi har ikke fått klarhet i om dette innebærer at den er ferdig før den 20.april eller i løpet av den 20 april. Dette gjelder samtlige yrkesgrupper som hører inn under bransjestandarden. Etter dialog med helsedirektoratet i dag stilte de seg spørrende til hvordan andre yrkesgrupper kan markedsføre at de åpner opp fra mandag morgen.


Mvh
Styret og administrasjonen


PRESSEMELDING fra Regjeringen 2 april:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/


 KORONAVIRUS (COVID- 19) – RIKSADVOKATENS RETNINGSLINJER OG DIREKTIVER (link i tekst)

FHI retningslinjer ang bruk av smittevernsutstyr. (link i tekst)

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten

Følgende linker inneholder noen gode råd:
https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/smb-bedrifter-forbered-dere-pa-s%c3%b8knad-om-kontantst%c3%b8tte!

https://kompensasjonsordning.no

Kompensasjonskalkulator

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

For de av dere som er ansatt eller arbeidsledige, kan dere søke om forskudd på dagpenger om de økonomiske midlene ikke strekker til. Dette gjelder ikke de som har enkeltmannsforetak.
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke
Dere får her spørsmål om utdannelsen er godkjent i Norge. Det er den ikke.

Selvstendig næringsdrivende som ikke har egne midler og trenger økonomisk krisehjelp kan søke om sosialhjelp:
https://www.nav.no/sosialhjelp/Se oppdateringer i FaceBook gruppen her: www.facebook.com/groups/411946808888288/announcements
Spørsmål og svar fra LO-advokatene finner du HER (pr 16 mars)Dokumenter (maler) for permittering i AS
Se alle dokumenter HER, eller enkeltvis under:
Informasjon om fremgangsmåte ved permittering
MAL arbeidskontrakt
MAL på protokoll ang permittering
MAL permitteringsvarselInfo ang videokonsultasjoner mot forsikringspasienter:

Vi er i dialog med de ulike forsikringsformidlerne. Vi har hatt en positiv dialog med de som er en del av Behandlernettverk (Falck Helse og Storebrand), og de skal ha sendt ut en mail til alle som er i nettverket. Det har blitt godkjent at dere kan gjennomføre videokonsultasjoner.
Vi er også i dialog med Nordic Netcare, og jobber med å få til det samme. Her kan dere altså ikke fakturere for forsikringspasienter enda.
Husk at dere har et ansvar som terapeuter, og at forsikringen kun dekker behandling/veiledning som er nødvendig. Vi har fått signaler om at selskapene vil kunne ettergå dette.
Mvh styret og administrasjonen


Mailutsendelse 20 april, 17:00; https://mailchi.mp/naprapat/corona_20april2020

Mailutsendelse 17 april, 23:15: 
https://mailchi.mp/naprapat/corona_17april2020_2

Mailutsendelse 17 april, 11:20:
https://mailchi.mp/naprapat/corona_17april2020

Mailutsendelse 14 april 2020, 
https://mailchi.mp/naprapat/corona_14april2020

Mailutsendelse 1 april 2020, 21:12: 
https://mailchi.mp/naprapat/corona_1april2020

Mailutsendelse 27 mars 2020, 15:55;
 https://mailchi.mp/naprapat/corona_27_mars_2020

Mailutsendendelse 24 mars, kl. 19:35
https://mailchi.mp/naprapat/corona_24_mars_2020


Mailutsendelse 17 mars, kl. 21:00: 
https://mailchi.mp/naprapat/corona_17_mars_2020
HER ligger utdrag fra oppdatert regelverk 17/3-2020. Dette kan bli endret på av myndighetene i dagene som kommer.


Mailutsendelse 15 mars, kl 22:35: https://mailchi.mp/naprapat/covid15032020
Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet


Mailutsendelse sendt 22:40, torsdag 12 mars: https://mailchi.mp/naprapat/coronna_mars_2020
Ang permittering av ansatte finner dere informasjon hos NAV:
www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Vedtak om møteforbud og stenging av virksomhet

Her er regjeringens krisetiltak

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

Via NNF har dere pasientansvarsforsikringer, resterende forsikringer er hver enkelt ansvarlig for å skaffe, avhengig av behov. Se forklaring fra If lenger ned på siden ang forsikringer og Coronaviruset, samt i dokument på høyre side.


Folkehelseinstituttet har en god side for fakta, råd og tiltak, HER.

Se helsenorge sine råd her: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

NAV: Sykemeldinger i forbindelse med koronaviruset
NAV: Permiteringer i forbindelse med koronaviruset
NAV: Forsikring for selvstendig næringsdrivende
NAV: Informasjon til leger og andre behandlere

Vår kontakt i IF Forsikring: Stein O. Sando, tlf 91369556

Informasjon fra If Forsikring angående forsikringer og Coronaviruset.

Sykeavbruddsforsikring.
Forsikringen skal dekke bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom. Kravet er at du er 100% sykemeldt, og dagserstatningen starter fra 17. dag. Det er ingen unntak hva gjelder sykdommer. Sykemelding grunnet Coronaviruset vil være dekket.

Driftsavbrudd på klinikken.
Hvis det skjer en skade på bygninger eller eiendeler kan det også oppstå et inntektstap. Med avbruddsforsikring er du sikret at driftsresultatet blir det samme som det hadde blitt hvis skaden ikke hadde skjedd. Det er krav om at skaden er dekket under bedriftens maskiner og løsøredekning. Det betyr brann-, vann- eller innbruddskader.
Vi får en del spørsmål om avbruddsforsikringen på Eiendom dekker driftstap som følge av Coronavirus? Svaret er Nei, dette er ingen dekningsmessig skade og vi har ingen avbruddsforsikring som dekker virus.Virke´s krav til tiltak for handels- og tjenestenæringenLinker eksterne sider:
      

      Filer til nedlastning:
Du finner også filer på Helsedirektoratets sider HER


T
il utskrift/trykk
Til web

Den usynlige utfordringen I – Håndhygiene from Folkehelseinstituttet on Vimeo.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO