Poenggivende kurs

Medlemmer av Norges Naprapatforbund har muligheten til å få et diplom for videreutdanning gjennom å opparbeide seg 12 poeng for deltakelse på kurs/kongresser i løpet av et kalenderår.

Dette er ikke noe som pålegges medlemmene men NNF oppfordrer selvfølgelig til å holde seg oppdatert og til få ny faglig input. Når man har oppnådd 12 poeng kan man sende inn kursbevis til forbundet og få et diplom i retur. Kurset må på forhånd være godkjent av videreutdanningskomiteen. Alle kursholdere er velkommen til å søke om å få sine kurs godkjente. Søknadsskjema finnes til høyre og sendes inn til oss (mailadresse i søknadsskjema).

Poengsystemet fungerer på følgende måte:
• 12 poeng per kalenderår gir diplom

• Man må ha deltatt på minst ett kurs for å få godkjent 12 poeng totalt
• 0,5 poeng per kurstime, men maksimum 6 poeng per kurs, 3 poeng pr kursdag
• Kongresser gir 6 poeng
• Man må kunne vise til utstedt diplom ved endt kurs for å opparbeide poeng (kursholder/arrangør er ansvarlig for dette) 
• Kurs fra det obligatoriske systemet er poenggivende etter samme regler som øvrige kurs
• Videreutdanningskomitéen og et panel godkjenner kurs ut fra gitte kriterier (se nedenfor). Alle kurs skal være godkjente før kurset avholdes
• Alle poenggivende kurs skal ligge i kurskalenderen på NNFs medlemsider (naprapat.org). Videreutdanningskomitéen kan informeres om kurs ikke ligger inne i kalenderen.

I vår kurskalender på intranett (skal bli offentlig i 2016) vil dere finne en oversikt over hvilke kurs og kongresser som avholdes fremover. Kurs som er godkjente er markert med antall poeng i rødt.

 

Hvordan få videreutdanningsdiplomet?
Hver naprapat er selv ansvarlig for at han/hun får kursbevis for sine gjennomførte kurs. Send kopier på kursbevis tilsvarende minst 12 poeng til post@naprapat.org for kurs i siste kalenderår innen 31. januar påfølgende år. Du kan sende inn forespørsel så snart du har nådd 12 poeng som er max antall poeng. Diplomet utstedes i pdf-fil.Hvordan søke om godkjenning av kurs?
Fyll inn søknadsskjemaet (ligger til høyre på siden).

Alle kurs som tilfaller naprapatiens grunnverdier har mulighet til å søke om godkjennelse hos NNF videreutdanningskomité. Søknad kan komme fra deltager og kursarrangør og skal være inne før kursstart. Gjennomføres kurset før godkjennelse må deltageren være oppmerksom på at kurset kanskje ikke blir godkjent. Når et kurs blir godkjent tildeles kurset poeng i henhold til reglene i NNFs videreutdanningssystem. Det er videreutdanningskomitéen og panelet som sammen med styret i NNF avgjør hvilke kurs som godkjennes.

 

Krav til kurs og kursholdere
• Kurs/ seminar skal ha en forankring i naprapatens kliniske hverdag og/eller inneholde grunnverdier som NNF kan stå for.

• Kursene skal bygge på vitenskap og utprøvde erfaringer eller teorier som bygger på allmenn akseptants i den medisinske verden.
• Kursholdere/ foredragsholdere skal ha en formell utdannelse eller ha motsvarende utdanningsnivå nasjonalt eller internasjonalt. Er det flere kursholdere skal flertallet inneha dette.
• Selvlærte uten noen formell utdannelse kan holde kurs, men disse kursene gir ikke poeng hos NNF.
• Frittstående kurs på høyskole eller universitet kan søke godkjennelse om følgende kriterier oppfylles: «Kurset skal ha en forankring i naprapatens kliniske hverdag og/eller inneholde grunnverdier som NNF kan stå for».
• Ved kurs over nett eller avstand kan man søke om godkjenning for den veiledende delen av kurset.
• NNF skal ikke promotere produkter, og kurs/ foredrag som innefatter produkter vil ikke kunne gi poeng. Derimot vil det gis poeng om det i sammenheng i kurset er informasjon som har en naturlig kobling mot naprapatien.
• Poengsettingen avgjøres av videreutdanningskomitéen.
• Kursholder plikter å utstede et diplom/skriv der det kommer frem hvilket kurs deltager har gjennomført
• Poengsetting i regi av NNF startet i 2014. Kurs før denne dato vil ikke kunne gi poeng.Hvem vurderer søknad om kursgodkjenning?
I tillegg til styret og videreutdannngskomitéen, har NNF knyttet til seg et panel av personer med god erfaring innen medisin, forskning og naprapati som bistår med å validere kurs. Disse personene trenger ikke være naprapater, men skal ha en kobling til naprapati, samt en faglig tyngde som er oss til gode. Panelet består idag av følgende personer:

Lena Holm
Dr Med Sc, Associate Professor /Docent
Division of Epidemiology
IMM Institute of Environmental Medicine/Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet

Martin Asker
PhD-student
Leg. naprapat
Certified Sports Medicine Therapist (CST)

Nidal Awad
Leg. naprapat
Lærer på Naprapathögskolan
Foreleser i manipulasjonsteknikker


Om det er forslag på personer fra Norge som kan tenkes å være interessert i å hjelpe med dette, hør gjerne fra dere til
Videreutdanningskomitéen på kurs @ naprapat.org.

 
DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO