Obligatoriske oppdateringskurs

NNF har stor fokus på å kvalitetssikre sine medlemmer. Vi ønsker å garantere ut mot myndigheter at alle naprapater i Norge, som er medlem av NNF, har den siste oppdateringen innen naprapati og manuell medisin. Dette gjøres gjennom at alle gjennomgår et obligatorisk oppdateringskurs i de to vanligste områdene vi behandler; nakke-/skulderkomplekset og korsrygg-/bekkenkomplekset. Kursene gir en oppdatering hva gjelder diagnostikk, klinisk resonnement og behandlingsstrategier.

På årsmøtet til NNF i 2014 ble det vedtatt at de to obligatoriske videreutdanningskursene må gjennomføres av alle medlemmer innen 4 år etter registrert som aktiv medlem hos NNF. Første kurs ble gjennomført februar 2015 slik at første frist er innen februar 2019.Ved passivt medlemskap i mer enn 6 mnd vil fristen forlenges tilsvarende lengden på det passive medlemskapet. Disse obligatoriske kursene arrangeres gjentatte ganger og organiseres og tilbys av NNF. I samarbeid med regionsansvarlige skal kursene avholdes på flere steder i Norge etter ønske fra naprapatene.

På kurset går vi igjennom en strukturert undersøkelsesprosedyre med fokus på struktur- og funksjonsdiagnostikk, samt behandlingsstrategi for nakke-skulderkomplekset og korsrygg-, bekken-og hoftekomplekset. Det vil fokuseres på klinisk resonnering rundt anamnese, undersøkelsesfunn og valgt behandlingsstrategi. Kurset bygger på en stor utprøvd erfaring og på de siste oppdateringene innen naprapati, inkludert motorisk kontroll, ortopedisk medisin, manuell medisin og funksjonell diagnostikk innen området. Full kursplan kan leses her. Kursholdere blir Leg. Naprapat Martin Asker og Leg. naprapat Peter Viklund. 

Hver kurshelg gir også 6 poeng i NNFs poengsystem for videreutdanning.

Betingelser:
• Påmelding senest 4 uker før kurs for å sikre plass.
• Avbestilling 14 dager før kurs. Senere enn dette må legeærklæring fremvises for å få tilbakebetalt kursavgift.
• Pris pr kurs pr person 2.300,-, dette inkluderer lunsj. NNF subsidierer kursene, så prisen er selvkostpris.
• Det må være minimum 20 deltagere pr kurs for at vi skal kunne gjennomføre.
• Kurs med lavere deltagerantall enn 20 blir avlyst.
• To obligatoriske kurshelger skal gjennomføres av alle naprapater, ett for nakke-/skulderkomplekset og ett for korsrygg-/bekkenkomplekset.
• Begge kursene skal gjennomføres innen fire år, fra og med 20.2.15 eller fra registreringsdato som aktiv medlem, av alle naprapater registrert som aktiv medlem.
• Ved sykdom/permisjon lenger enn 6mnd varsles NNF og du får forlenget fristen samsvarende med lengden på sykdom/permisjon.
• Faktura sendes på e-post etter kurset.
• Det sendes automatisk ut diplom ved gjennomført, og betalt, begge kurs.
• Dersom et medlem ikke fullfører kursene innen fristen vil vedkommende miste sitt medlemskap i NNF.
• Naprapater utdannet fra juni 2017 har hatt kursinnholdet i utdannelsen og skal derfor ikke ta disse kursene.

DESIGN + CMS NETPOWER.NO DESIGN + CMS NETPOWER.NO